Lase Pasas Annika čalluuh

2019 Becoming a new speaker of a Saami language through intensive adult education. – Sherris & Penfield (doaim.): Rejecting Marginalized Status: Educational projects and curricula pushing back against language endangerment s. 49-69. Multilingual Matters.

2018 “This work is not for pessimists!”. Revitalization of the Inari Saami language. – Hinton & Huss & Roché (doaim.): The Routledge Handbook of Language Revitalization s. 364-372. New York & London: Routledge.

2018 Kielipesä. / Giellabeassi. Diehtosiidodat giellabeassedoaimma ja máná guovttegielatvuođa birra Sámedikki neahttasiidduin. https://www.samediggi.fi/toiminta/saamen-kieli/kielipesa/

2017 Juhlesaahâ Anarâškielâ seervi 30 ive juuhlán. Anarâš-lostâ syenimáánu s. 8-11.

2016 Lectio praecursoria. Anarâš-lostâ čohčâmáánu s. 3–8.

2016 Saamebarometri 2016. Selvitys saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella. / Sámi giellabaromehter 2016. Čielggádus sámegielat balvalusain sámeguovllus. Selvityksiä ja ohjeita 39. Helsinki: Oikeusministeriö.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78941/OMSO_39_2016_Saamebaro_120s.pdf?sequence=1

2016 Mitä kuuluu, uralilaiset vähemmistökielet? Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti Virke 4 / 2016.

2016 Aanaar–Anár–Aanar–Inari. Nelikielisyyden arkea, eksotiikkaa ja päänvaivaa. Satakieli, pohjoismaisen monikielisyyskuukauden blogi. https://satakielikuukausi.org/2016/02/05/aanaar-anar-aanar-inari-nelikielisyyden-arkea-eksotiikkaa-ja-paanvaivaa/

2016 Sämmilij kielâliih vuoigâdvuođah – mučis peivinaver vâi ruttâkoččâmuš? Sámegiela ja kultuvra dutkansearvvi blogga. http://dutkansearvi.fi/sammilij-kielaliih-vuoigadvuodah-mucis-peivinaver-vai-ruttakoccamus/

2015 Vähemmistökielen oikeus olemassaoloon. Yläkerta-palsta. Sanomalehti Kaleva, 12.9.

2014 Онэй энчу база' пизи. Eeneec kielâpiervâl. Anarâš-lostâ porgemáánu.

2014 ’Kuolee se kumminkin!’ Inarinsaame – kieli, joka ei sittenkään kuollut. – Keskitalo & Lehtola & Paksuniemi (doaim.): Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa s. 288–307. Tutkimuksia A 50. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/A50.pdf

2012 Konstantin Zamjatin & Annika Pasanen & Janne Saarikivi: Как и зачем сохранять языки народов России?Monografia. Helsinki. http://blogs.helsinki.fi/minor-eurus/files/2012/12/kakizachem1.pdf

2010 Helsingin yliopiston blogi ”Tutkimusretkellä”. Yhteensä 14 blogikirjoitusta. http://blogs.helsinki.fi/t-retki/author/apasanen/

2010 Will language nests change the direction of language shifts? On the language nests of Inari Saamis and Karelians. – Sulkala & Mantila (doaim.): Planning a new standard language. Finnic minorities meet the new millennium s. 95–118. Studia Fennica. Linguistica 15. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2009 Juha Ridanpää & Annika Pasanen: From the Bronx to the Wilderness: Inari-Sami rap, Language Revitalization and Contested Ethnic Stereotypes. – Studies in Ethnicity and Nationalism 2009/9:2 s. 213­–230.

2008 Kohanga Reo, kielâpiervâl, kielipezä – Kielipesätoiminta leviää uhanalaisissa kieliyhteisöissä. Vuosikertomus 2007–2008. Suomen Kulttuurirahasto.

2008 Suomalais-ugrilaiset vähemmistökielet assimilaation ja revitalisaation ristipaineissa. – Saarinen & Herrala (doaim.): Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa s. 47–70. Uralica Helsingiensia 3. Helsinki.

2007 Pienikin kieli voi pysyä hengissä. Vieraskynä-palsta. Helsingin Sanomat, 20.8.

2006 Päivä jolloin Malu-Sina-Jampu-Ture sai uuden äidinkielen. Hiidenkivi 1/2006.

2006 A Mother Tongue Reclaimed – Reversing Language Shift in Saamiland. The Bilingual Family Newsletter 23:1.

2006 Karjalan kielen nykytila ja tulevaisuus. – Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 91 s. 115­–131.

2005 Karjalan kieli kasvaa kielipesissä. Pirta 1/2005.

2005 Maailm kielâi uhkevuálásâšvuotâ. Anarâš-lostâ kesimáánu.

2004 Inarinsaamelainen menestystarina. Kielipesästä kaksikielisyyteen. – Latomaa (doaim.): Äidinkieli ja toiset kielet. Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.–20.10.2002 s. 117­–123.

2001 Kielipesä. Pienen kielen pelastusrengas. – Määttä & Sulkala (doaim.): Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti IIIs. 85–99. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja. Oulu: Oulun yliopisto.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License