Anarâš-lostâ

Anarâš-lostâ lii Anarâškielâ seervi jeessânlostâ. Tot lii áinoo aanaarkielâlâš lostâ mailmist, mut meiddei áinoo sämikielâlâš lostâ ubâ Suomâst, ko Sápmelaš-lostâ jooskâi almostuumist. Lostâ almostuvá kuulmâst viiđâ räi ivveest, main ohtâ nummeer lii kalender. Teddi­lem­meeri lii 500 pittád já lostâ vuolgâttuvvoo Suomâ lasseen Japanin, Amerikân, Kanadan, Sääksin, Hollandin, Ruotân já Taažân. Loostâst láá meiddei maaŋgah orjâlâšlohheeh. Tast láá äigikyevdilis ääših, novelleh, mainâseh, jotkâmuštâlusah sehe párnái já nuorâi ääših. Puoh numereh láá ivnenumereh.

Anarâš-loostâ lii aalgâ rääjist toimâttâm Uccpárnáá Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus). Loostâ nubben toimâtteijen lii tai ivij lamaš Kuobžâ-Saammâl Maati Petter (Petter Morotta­ja) já máccumist västidává Vuoli Ilmar Anssi (Anssi Mattus) já Pekka Pirinen.

Loostâ historjá

Anarâš-lostâ almostuuškuođij ive 1988, já vuosmuš nummeer lâi A5-stuárusâš mááŋgus. Numerist lijjii seervi pevdikirjeh, muáddi säniruossâháá, muáddi sargum kove, saavâjođetteijee sänivuáru já toimâttâs postâpalsta, mast pieijui joton loostâ nommâkišto. Numerist lâi meiddei siemin uđđâsâš vuosmuu anarâškielâ kuursâst, mii tollui Avelist kesimáánust 1988. Kuursâ ornij Laapi ollâopâttâh já máttáátteijen láin Kuobžâ-Saammâl Matti (Matti Morottaja) já Sevtil-Piäkká (Pekka Sammallahti). Kurssâliih lijjii neljinubáloh já maaŋgâs tááláin čällein čallii talle vuosmuu keerdi jieijâs eenikielân.

Ive maŋeláá almostui Anarâš Sápmelaš-loostâ numerin ađai ton lahtosin já tot lâi juo kirjeteddilemlájádâsâst teddilum, mut vala čapis-vielgâd. Ihepele maŋeláá (kesimáánust 1990) almostui olmâ Anarâš-lostâ, mon olgosaddelmân lâi servi finnim ruuđâ máttááttâsministeriöst kyevti nummeer várás. Tot-uv lâi vala čapis-vielgâd, mut juovláid 1990 almostui nummeer, mast lijjii juo ivnekoveh. Ive 1996 rääjist lii almostuuškuát­tâm meiddei Anarâš-kalender, mast puoh ulmui noomah láá anarâškielân.

Almostum loostah

Nummeer Almostumihe luođimnáál Siskáldâs
1 1988 (porge) PDF Vuossâmuš lostâ, mii almostui máŋgusin. Siskeeld il. seervi algâttemsopâmuš já ruossâháá.
2 (Sápmelaš) 1989 (juovlâ) PDF Tuomas Valle: Aanaar kiela pirra; Iisak Mattus: Säämikaandah saksaenamist; Ilmari Mattus: Kyeddid; Aili Valpu Valle: Ohta mätkimušto; Iisak Mattus: Káárdán keessim Pádáráá siijdast; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohon (ráiđu álgá); Hans Morottaja: Soatipalvalusast 33 ihheed tassaaš; Tuomas Valle: Eivi vuáppáiMáláttum pääti; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ (ráiđu álgá)
3 1990 (kesi) PDF uáivičaalâ: Kooskân kočâttum anarâšah; Juho Pelsa: Aarninjarga; Matti Morottaja: Aanaar kielâ čälimist; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Matti Morottaja: Anja, anarâš toimâtteijee; toarisbeln tárkkojeijee (nommâmerkkâ): Nisonij väldi; Ilmari Mattus: Säämi lodeh; Petter Morottaja: Ficciis komme já Kieddikeš-ákku
4 1990 (čohčâ) PDF uáivičaalâ: Anarâškielâ árvu; Iisak Mattus: Mottoom čohča; Saammal Morottaja: Sárnoo áimupállu; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Nissoontánssájeijee (nommâmerkkâ): Nisonij taansuh; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: Mottoom pärnivuođâ mušto; Aili Valpu Valle: Veddikeessim já nyettirähtim; Iisak Mattus: Kaandâ škovlâpeivi; Juho Pelsa: Seibifáškoo; Iisak Mattus: PivdoalmaiRánnjátáálu iššeed avâštus já evakkoäigi
5 1990 (juovlâ) PDF uáivičaalâ: Lavâttes anarâškielâ; Aili Valpuri Valle: Säämi juovlâ; Ilmari Mattus: Säämi elleeh; Aili Valpuri Valle: Riggá reŋgâ; Iisak Mattus: Mottoom juovlâmaainâs; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Iisak Mattus: Vuosmuš pievlâ evakko maŋa; (uuđâs): Pärnäi katkismus jurgâlum anarâškiellân; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Anssi Mattus: Jietânâs já ruokkâdis poasui
6 1991 (kesi) uáivičaalâ: Kulttuur - mii tot lii?; Ilmari Mattus: Ive 2000 uksâkozzâšist; Iisakki Paadar: Andârâs eellim; Ilmari Mattus: Poccuu nomâttâsah; Iisak Mattus: Moturij äigi; Anssi Mattus: Kievrâs kutkâ já pieggâ (juátkoo); Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: Reeppinčielgi pävkittem; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ
7 1991 (čohčâ) PDF uáivičaalâ: Uccâ sämikielâš; Matti Morottaja: Čaallum anarâškielâ; Iisak Mattus: Mottoom sorvâpivdomaainâs; Anssi Mattus: Kievrâs kutkâ já pieggâ (juátkoo); Iisak Mattus: Pygálus; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Iisak Mattus: Äigi muttoo; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: Skipárâšah Andi já Niijlâš
8 1991 (juovlâ) PDF uáivičaalâ: Ele poolâ; Ilmari Mattus: Säämi šadoh; Tuomas Valle: Siijârd - káváidit - njoaribit; Juhani Mattus: Mottoom čohčâsâš riävskápivdo; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Anssi Mattus: Kievrâs kutkâ já pieggâ (juátkoo); Iisak Mattus: Pygálus (juátkoo); Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: Riges kävppijâsKyehti pivdoalmaa; Petter Morottaja: Lilli ucce já Kivveer-Aaslâk; Markku Ahonen, jurgâlâm Veikko Aikio: Rávdu já ränisrávdu; Matti Morottaja: Kuobžâ já piiččus; (uuđâs): Evankelium Johannes mield já Piättâr vuossâmuš kirje luhhum jienâpáádán
9 1992 (kesi) PDF uáivičaalâ: Kuávsuičuovâ; Ilmari Mattus: Mattus suuhâ; Matti Morottaja: Ucloddái čuoškâpiivdus; Anssi Mattus: Kievrâs kutkâ já pieggâ (juátkoo); Ahti Mutenia: Aanaarjäävri kyelitutkâmušâi puátusijn; Ilmari Mattus: Koddepivdee suddo; Iisak Mattus: Čuurâlyeštim (álgá); Iisak Mattus: Almaa sorvâmaainâs; Petter Morottaja: Stáálu já almai; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđSevŋis vuođâlohán
10 1992 (čohčâ) PDF uáivičaalâ: Čääli tun-uv; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Ilmari Mattus: Nävdi; Matti Morottaja: Vale já kolgolâš; Aune Vesa (Piäkkáá Avni): Anarâšâi algâ; Ilmari Mattus: Feeilâgeh já lasattâsah Mattus suuhâ nommâsii čallui; Anja Saijets: Kesikyessi; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Veikko Aikio: Juhánjälmi; Iisak Mattus: Juuvâi juuhâ
11 1992 (juovlâ) PDF uáivičaalâ: Kielâpiervâl; Ilmari Mattus: Anarâšpäälgis; Anja Saijets: Maasâd; Tuomas Valle: Kiergânij tovle-uv; I. J. Mattus: Savzâkandâ; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; I. J. Mattus: Merâkandâ; Iisak Mattus: Evakko maŋa; Aili Valpuri Valle: Ripškoovlân vyelgim 23.3.1927; I. J. Mattus: Pygályssiijdâ tuárridim, Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ
12 1993 (vyesi) PDF uáivičaalâ: Kiäh mij lep?; Matti Morottaja: Anarâškiel kirjálâšvuotâ; Anssi Mattus: Kuobžâ já riämnjá sildemätki; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: Kyeddid; Ilmari Mattus: Loddepivdo sehe eres-uv pivdemeh; Elsa Valle (muštâlij): Ruáptupeskâ; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; (uuđâs): Anarâš párnái toimâleirâ; Anssi Mattus: Kievrâs kutkâ já pieggâ (juátkoo); Iisak Mattus: Vyene
13 1993 (porge) PDF uáivičaalâ: Säämi suuvah; Ilmari Mattus: Sare suuhâ
14 1993 (juovlâ) PDF Matti Morottaja: Enâmeh láá mii párnááh; Matti Morottaja: Ergisirdem; Anssi Mattus: Kievrâs kutkâ já pieggâ (juátkoo); Ella Sarre: Maŋemuš savzâ Kessvuonâst; Mikkâl Antti Morottaja: Uccâ Draculaš; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Ilmari Mattus: Oljopiijpo; Petter Morottaja: Andi já ficciis nuáidiákku (álgá) já Ailu já uccâ skipárâš; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Iisak Mattus: Kollimmätkifiärrán
15 1994 (vyesi) uáivičaalâ: Jiešmeridem; Ilmari Mattus: Njuhčâ; Petter Morottaja: Riemnjis, kuobžâ já kumppi; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Petter Morottaja: Andi já stáálu čiähá; Ilmari Mattus (tiäđáttâs): Anarâš-lostâ; (ihečuákkim 1994 pevdikirje); Irján-äijih: Hyenes äigi; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Iisak Mattus: Peccikko pygálusâh; Petter Morottaja: Andi já ficciis nuáidiákku (juátkoo)
16 1994 (porge) uáivičaalâ: Rähis Maarit; Ilmari Mattus: Feeilâgeh já lasattâsah Sarre-suuvâ čallui; (uuđâs): Tivgâ lii almostum; (tubdâmettum): Sänivajâseh; Ilmari Mattus: Anarâšpäälgis; ISMA: Almaa šoddâmpeivi; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; ISMA: Vildálgim; Ilmari Mattus: LavluuhImâš ääših; Meccifilosofi (nommâmerkkâ): Ahe; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán
17 1994 (juovlâ) uáivičaalâ: Anarâš kielâpiervâl; Ilmari Mattus: Naver; Iisakki Paadar: Juovlâmáálláseh; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Tuomas Valle: Ovdiih já táálááh ääigih; Ilmari Mattus: Täigičárvum; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ
17b 1994 (juovlâ) Numerist 17 lâi fáárust meid Párnái Anarâš -lostâ. Saammâl Morottaja: Toimâleirâ; Anssi Mattus: Vuolli Vuojâš já šyelimâs yllätys; Timo Mattus: Ko moonnim škoovlân; Anssi Mattus: Harrastusâh; Petter Morottaja: Kommetáálu; Anssi Mattus: Kyeli; Sami Porsanger: Pajetääsist; Saammal Morottaja: Tiätumaašinvirus; Anssi Mattus: Kandâ já sárnoo keđgi
18 1995 (vyesi) PDF uáivičaalâ: Taavvid já Goljat vâi?; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: PygálysPeccikko pygálys; (ihečuákkim 1995 pevdikirje); Ilmari Mattus: Puásuiviežžâm; Iisak Mattus: Persovn; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; (tiäđáttâs): Anarâšpäälgis
19 1995 (porge) PDF uáivičaalâ: Anolâš säämiservi; Ilmari Mattus: Anarâšâi uáivitäävtih macâttum; Ilmari Mattus: Vuossâmuš anarâšlaavlâkasseet "Äijihkeđgi" almostum; Matti Morottaja: Kärbismoottor; ISMA: Pargoalmai; Ilmari Mattus: Moottorkiälkká; Iisak Mattus: Komme; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Ilmari Mattus: Anarâšpálgá väzzim - Sulkava stuorrâsuhâmeh; Juhani Mattus: Uccâ Mattii tupe; (nommâmerkkâ "uábbád"): Aili Korhonen muušton; Iisak Mattus: Eellimpäälgis; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Matti Morottaja: Haanu-Eeva mušton
20 1995 (juovlâ) PDF uáivičaalâ: Skammâ - juovlah; Iisak Mattus: Mottoom suátimaainâs, VuáksáPárttáás kissá; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Iisak Mattus: Fiskáris pivdee, Kälbinjuunááš, KumppikoddemPerunämmir kumâttâs já Hanomag; ISMA: Perunämmir komme, Koskâvuolâ juhheeLaavâh; Iisak Mattus: Kuobžâkoddem; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Iisak Mattus: Ponttoonij fievridem; (tiäđáttâs): Anarâškalender; Matti Morottaja: Kielâčukke; (tiäđáttâs): Anarâškielâliih kirjeh finniimist Kirjekiijsást
21 (kalender) 1996 uáivičaalâ: Säämi äigi. Kalender teema Anarâš iveääigih
22 1996 (cuáŋui) PDF uáivičaalâ: Kielâlaahâ; Ilmari Mattus: Säämitige lehâstemjuhle; Juha Uula Mattus: Rašes pissopeeccih; (ihečuákkim 1996 pevdikirje); Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; (seervi celkkim): Kieldááid, staatâ lájádâssááid, servikuddijd, säämitiigán já säämirááđán; Iisak Mattus: Jotkâsuáđi já evakko äigi; Juhan Uula Mattus: Uccâ Mattii njäähi; Heh-heh!; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Tuomas Valle: Lusislágán nuáđi; Iisak Mattus: TubbáákalmaahPostâjotteem Kärigâsnjaargân; Heh-heh!; Matti Morottaja: Kielâčukke: Jienâ já puustav; Heh-heh!
23 1996 (čohčâ) uáivičaalâ: Mučis njune; Björn Kavrnud (jurgâlâm Ilmari Mattus): Stuorrâvuonâ markkâneh; Ilmari Mattus: Čovčjävri, Kuáđi rähtiđ Ameriikan, Sevŋis vuođâlohánPissoin ráávhu vahtiđ; Matti Morottaja: Kielâčukke: Sutto ij lah suddo
24 (kalender) 1997 uáivičaalâ: Nubbe anarâš kalender. Kalender teema Puáris tááluh
25 1997 (njuhčâ) uáivičaalâ: Love-ihásâš servi; Anarâškielâ servi r.o. 10 ihheed; Professor Pekka Sammallahti juhlesaahâ Anarâškielâ servi r.o. 10-ive juhleest Njellimist 30.11.1996; Matti Morottaja: Säämist Serengetin, kävtteeluovtâst kenian (álgá); Juhan Uula Mattus: Kulnâspivdo; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; (tiäđáttâsah): Anarâškalender 1997)Anarâškielâ servi tieđeet; Aili Valpuri Valle: Aailâ já Áábrám kuhes škovlâmätki; Juhánâs Piättâr Iggá (Inga Vahlqvist): Sänifiäráneh; Heh-heh!; Ulla Aikio-Puoskari (toimâtteijee) (jurgâlâm Matti Morottaja): Sämitige teemasijđoh - Säämi ohtâvuotâ; Juhan Uula Mattus: Peccikko pygálusâst; Ilmari Mattus: Kuáđi rähtiđ Ameriikan; Björn Kavrnud (jurgâlâm Ilmari Mattus): Stuorrâvuonâ markkâneh II uási; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Heh-heh; Matti Morottaja: Kielâčukke: Ráávhujävri?
26 1997 (porge) uáivičaalâ: Anarâškielâ piervâl; Marja-Liisa Olthuis: Friisah - Holland sämmiliih?; Juhan Uula Mattus: Aarâkuáti kesipäikkin; Veikko Aikio: Anarâš päikkinoomah; Iisak Mattus: Hiävušalmajin; Heh-heh; (ihečuákkim 1997 pevdikirje); Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Issi (Iisak Mattus): Jotolâh puárrán; IM (Ilmari Mattus): Koldemtábáhtus Ijjäävrist; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Matti Morottaja: Säämist Serengetin (juátkoo); (Heli Aikio kijttemalmottâs); Ilmari Mattus: Kuáđi rähtim Ameriikan; Ingga Wahlqvist: Muu vuosmuš sáttu moottorkárbást; Heh-heh; Matti Morottaja: Kielâčukke: Loovnah
27 (kalender) 1998 Kalender teema Säämi pihtâseh
28 1998 (njuhčâ) uáivičaalâ: Pajeuáppeeiskos anarâškielân; Ilmari Mattus: Anarâškielâ piervâl; Ilmar (Ilmari Mattus): Jussi-viiljâ mušton; Mika Waltari (jurgâlâm Matti Morottaja): Sinuhe ahevuššâmčaalâ: Inga Vahlqvist: Vuáksá vuájánin; Heh-heh; Saammâl Morottaja: Peenuv ulmuu skipárin: Ilmari Mattus: Kuáđi rähtiđ Ameriikan; Matti Morottaja: Säämist Serengetin, Kävtteeluovtâst Kenian (juátkoo); Heh-heh; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Heh-heh; (nomâttem): Säämi aalmugpeeivi konsert; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Kaabb-Eljis Márjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Kielâčukke: Puurrâmšaddo, ruánáášaddo já ruonâsšaddo
29 1998 (kesi) uáivičaalâ: Pajeuáppeeiskoseh šoddii!; Ilmari Mattus: Museo- já Luándukuávdáá lekkâmjuhle; Mikkâl Antti Morottaja: Ko mun oođđim liijkás kuhháá; anarâškielâ seervi ihečuákkim 1998 pevdikirje; Saammal Morottaja: Maasai Anarist; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; (nomâttes skalkkâsaahâ); Hans Morottaja: Muštoh Ijjäävri postâalmast; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Uđâsnurkke; Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus): Anarâškielâ kuáránem?; (nomâttes skalkkâsaahâ); Ilmari Mattus: Kuáđi rähtiđ Ameriikan (nohá); Kaab-Eljis Márjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Kielâčukke: Maht uđđâ säänih ráhtojeh anarâškielân?
30 (lostâ + kalender) 1998 (skammâ) uáivičaalâ: Muorâvuoggâ; Ilmari Mattus: Aanaar Säämi museo toimâm ihepele; (máinum); Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; (nomâttem): Nuáidirumbu; Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus): Nubbe Ameriika mätki (álgá); Kaab' Eljis Máárjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Kyelisieidi maccâm (álgá); Juha-Lassi Tast: Párnáá nommân Enni?; Ilmari Mattus (čokkim): Uđđâ säänih; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; (tiäđáttâs): Logokišto. Kalenderist ij lah eromâš teemaid.
31 1999 (vyesi) uáivičaalâ: Kommesämmiliih; Piättâr-Mattii Issá (Iisak Kuuva): Almevaarâ vahtiiminKárgulâš faŋgâ; Heh-heh; Ilmari Mattus: Sevŋis vuođâlohán; Petter Morottaja: Kyelimainâseh; Ilmari Mattus: Nubbe Ameriika mätki (juátkoo); Kaabb' Eljis Máárjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Kyelisieidi maccâm (juátkoo); Heh-heh; Anarâškielâ seervi ihečuákkim 1999 pevdikirje; Sämitige vaaljânjuolgâdus; Ilmari Mattus: Pissoin ráávhu vahtiđ; Heh-heh; Uđâsnurkke; Uábbád (nommâmerkkâ): Riitu Paadar mušton; (maŋgâ čällee): Resepteh; Matti Morottaja: Čäällimvyevi njuolgâdusah; Heh-heh; Kaabi-Eljis Márjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Kielâčukke: anarâškielâ partitijvâ; Heh-heh
32 1999 (čohčâ) uáivičaalâ: Piervâl taarbâš puohâi iše; Kaabi-Eljis Márjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Muáddi lodenomâttâs sämikielâst; (tiäđáttâs): Halijdah-uv oppâđ čäälliđ anarâškielâ?; Ilmari Mattus Sevŋis vuođâlohán; Uđâsnurkke; Petter Morottaja: Ij-táválâš peivi; Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus): Kirdee sävni; Mikkâl Antti Morottaja: Čuđeh Avelist; Ilmari Mattus: Nubbe Ameriika mätki (juátkoo); Kaabi-Eljis Márjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis): Anarâškielâ lodenomâttâsah; Reškee-Reedrik (nommâmerkkâ): Ristin já Rissekäskee; Laila Aikio: Uunjaargâst; (lavluuh): Säämi suuvâ laavlâKuátueennâm; Párnái sijđo
33
34
35
36
37
38
39
40

Uđđâsumos loostah

Nummeer Almostumihe luođimnáál Siskáldâs
2016 (čohčâ) PDF Uáivičaalâ: Pargoelimân já uáppoid vuáđuduvvee anarâškielâ čäällim álgá; Annika Pasasii Lektio praecursoria; Uccpárnáá Vuoli Ilmar: Riššâsäggi; Elisa Ylinampa: Hirškiihâ já Myerji mainâseh II; Sallmaria Pirjetä: Sevŋis vuođâlohán - kirjeárvuštâllâm; U. Morottaja "Aanaar kielâ" - Lii-uv puásuiulmust pasepeivi?; Jukka Mettovaara: Kielâ, mii fiškái šleđgâjotosân; Uccpárnáá Vuoli Ilmar: Valastâllâm; Eine Kangas: Njäähi (tihtâ); Saara Seipiharju: Iberdeh-uv tavesämmiliih anarâškielâ?; (nomâttem): Kievhivuotâ; Eine Kangas: Ááhu majemuš kollimreeisu; Eine Kangas: Päikki (tihtâ)
2016 (juovlâ) PDF
2017 (cuáŋui) PDF Uáivičaalâ: Pennâ kietân; Matti Sammeli Valle: Ailâ Váábu čalluuh (Lesk Aanti Uulást šadda iššeed, Keessiv puurâim kyele, Sälttejum kyele tolvuu Njellimân, Leeibijd possii olgouuvnâst, Kietâtuojijd Ailâ Váábu máttái enistâs, Tuáhtárest eellimeh, Kädiseergijd uuččâđ já liiton, Puásuikeččen, Kondsiijáávrán, Tälvisuáti cokkân 1939, Ráávhuäigi, Evakkon vyelgim já maassâd puáttim); Uula Morottaja: Aanaar kielâ - Lesk-Ant Uulá uđđâ ive tuáivuttâs 81 ihheed tassaaš; (toimâtteijee): Ive 2017 Anarâš-loostâi äigitavlu já meripeeivih (deadline); Yrjö Musta: Puuvko tuoijum; Ville Porkola: Tivrâs mušto; Ilmari Mattus: Anarâš päikkinoomah -kirje lappum sijđo; Sáárá Seipiharju: Skammâkoveh 2017; Matti Sammeli Valle: Ečirohe puásuiuuccâmmaainâs 1945; Iina Kyrö: Loddááš (uási 5); Uccpárnáá Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus): Maađijkolbânoomah Anarist; Jari Linjama: Heikkâ-Säplig kuárron; Kaabi-Eljis Márjá-Liisá (Marja-Liisa Olthuis) (čokkim): Kiđârdeijee kuovskâseh; (tiäđáttâs): Maaŋgâkielâlâš mánuppaje; Ilmari Mattus & Ánná Morottaja: Kamuvsyeinih
2017 (syeini) PDF Uáivičaalâ: Anarâš-loostâ puátteevuotâ; Ilmar Mattus: Anarâškielâ-servi 30 ihheed; Annika Pasanen: Juhlesaahâ; Ilmari Mattus: Muštoh Mauno Koivistost; Anarâškielâ seervi ihečuákkim 2017 pevdikirje; Taarna Valtonen: Oovtâ anarâš eellim - Riijtá Hendrihnieidâ Sarre; Ucc-párnáá Vuoli Ilmar (Ilmari Mattus): Muotipuuvsah; Marja-Liisa Olthuis & Mikkâl Morottaja: Ráprunoh; Marja-Liisa Olthuis: Titanic-taampâ pasâttâs tuššá; Neeta Jääskö: Piegg'almaa fárulâžžân; Ester & Marja-Liisa Olthuis: Tuhi Tuhhátjuálgásâš; Ilmari Mattus: Epitáválâš pivdoijjâ; Jari Linjama: Mučis kiđđâ; Marja-Liisa Olthuis: Saaveehkeeji sáŋgár
2017 (čohčâ) PDF Uáivičaalâ: Eenikielâlâš peivitipšo; Matti Morottaja: Anarâš pianovirtuoos; Taarna Valtonen: Aanaar päikkinommâärbi – uđđâ projektist totkeh ubâ Aanaar päikkinoomâid; Eljas Niskanen: Sáárá uđđâ eellim – luvâttuvâst suátivievâ pehti ollâopâttâhân, Te pyerebáid peivijd, Anarâš-loostâ puátteevuotâ lii lohhei kieđâin, Kielâmiäštár mielâst feeilâin ij kannat poollâđ, Kiđđâ puovtij máálájeijee, Tuáijár jielâheh láá ärbivuáváliih sämipihtâseh, Eellim ij nuuvâgin toos, ko vuálgá Facebookist; Ilmari Mattus: Anarâškielâ já orjâlâškielâ; Sáárá Seipiharju: Taigafestivaal 2017; Persovnkuvvim: Náávt meid puáhtá máttáđ anarâškielâ – kii immâšijd lii Taarna Valtonen já mii tohâmušâid sust lii sämikieláin?!; Pirita Näkkäläjärvi: Anarâškielâlâš media lii uási sämmilij jiešmeerridmist; Veikko Aikio: Ijjäävri kuobžâ; Linda Tammela: Mediasyergist pargopeeivih iä sulâstit ennustkin nubijdis; Martta Alajärvi: Jieččân perruu stuárráámus heeppâd já syeligâsvuotâ, Henna Aikio: Sämieeni liähtulaavlâ, Alma kesituuveest; (jurgâlus) Tyeibee
2017 (juovlâ) PDF Uáivičaalâ: Tii čäällim lostâ; Tuomo Huusko: Kirkkohiärá juovlâtiervâttâs: Kirdetteh ääigih, huápust maneh iveh; Ucc-Párnáá Vuoli Ilmar: Anarâš-lostáin 30 ihheed fáruluvâi; Taarna Valtonen: Päikkinommâtotkee hundârušmeh: Aanaar-noomâ syelimâs historjá; Mari Valjakka, jurgâlâm Eljas NIskanen: Hovdâ čiähusist; Henna Aikio: Mučis kesipeivi Ijjäävri kiedist Aikio-huolhiguin; Eljas Niskanen: Kielâpiervâltoimâ teevdij 20 ihheed; Heli Huovinen: Kavnum livđe; Jari Linjama: Uđđâ vuoiŋâlâš muusikskiärru lii almostum; Uáppeeh: Tiervuođah Kuáskimnjaargâst!; Anna Askala: Jievjâ-peenuv; Márjá-Liisá Olthuis: Laika; Uáppee: Kuáskimnjaargâ uđđâ sävni; Marja-Liisa Olthuis: Luámu - muásudâttâm?; Eljas Niskanen: Iv­e 2018 Anarâš­loostâi äigitav­lu já meripeeivih (deadline); Marja-Liisa Olthuis: “Tego ö-puustav puállupeevdi roobdâst”; Kirsi Ukkonen: Anarâškiel šaddonoomah; Eliel Kalla: Kandâ, kote koolâgi čäälliđ mainâs; Elli-Då'mmn & Siiri: Ellei juovlah 1 & 2; Henna Aikio: Juovlâskeeŋkah čiähusist; Pihla já Jussá: Juovlâäijih, omâs äijih!; Pilvi: Juovlâmaainâs; Piäju párnááh já Tiina Lehmuslehti: Piäju párnái juovlah; Matti já Nillá: Petter juovlâluámu; Mitja já Justus: Skeŋkkâriävvár; Ilmari Mattus: Čiävráin kuáhtám;

Kalendereh

Kalenderijn láá maŋgii jieijâs teemah, main láá koveh já teevstah jyehi mánuppaje várás.

1996 Anarâš iveääigih
1997 Puáris tááluh
1998 Säämi pihtseh
1999 (ij teema)
2000 Säämi muorah
2001 Säämi anotiiŋgah
2002 Aanaarjäävri kyeleh
2003 Säämi piäđuh
2004 Säämi myerjih
2005 Säämi kirjálâšvuotân vaikuttâm ulmuuh
2006 Säämi varbuslodeh
2007 Kuobbâreh
2008 Párnái sárguseh já čalluuh ellein
2009 Pase pääihih já sieidih
2010 Anarâš purrâmâšah
2011
2012
2013
2014
2015 Anarâš suuvah
2016 Säämi Jálukeeđgih
2017 Eennâmpaaihij nomâttâsah

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License