Čalluuh

Teehi puáhtá nuurrâđ mainâsijd já teevstâid. Räähti čalluu várás jieijâs siijđo já lasseet liiŋkâ teehi.

Mainâseh

Äijihtuánttá - Petra Kuuva uánihâš maainâs
Huášširokkâm mušto - Matti Valle muštâlus huášširokkâmist

Kierrâš Juovlâkalender - almostum ive 2008

Jurgâlusah

Lasseet jieijâd jurgâlâm teevstâid iärásij illoon!

Nuorttâlâš "Kaisa´s Enchanted Forest" -dokumentist vuosâeehid Torontost -jurgâlum uuđâs 24.4.2016.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License