Ima já Heli párnááh

Ima já Heli párnááh lii muusikskiärru, mii ana sistees lavuid párnáid várás. Párnááh meid lávluh jiejah skiärust. Saanijd lii čáállám Inger-Mari Aikio já taid lii anarâškielân jurgâlâm Heli Aikio.

Skiäru puáhtá kuldâliđ om. Spotifyst já Youtubest.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License