Kierrâš Juovlâkalender (Uási 2)

Advent-Benjamin kejâstâlâi luuhâ, moos lijjii kivkked almostum pustaveh:

_ _ _ _ _ _ _ L Á Á _ _ T U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Láátu? Maid totkis merhâšičij, tom sun ij addim. Láátuhân kale lâi olgon šiljoost - mut sun lâi siste heekist. Sust ko lâi tuše tavlu já lukkâ, já lukkâ ij jienâdâm, te sun viigâi čalâččiđ taavlun puohlágán jurduid. Mut pustaveh iä pissoom taavlust uáli pyereest, mut njuškuu meddâl tego ilbis párnááh seeŋgâst peivinaharij ääigi. Liijká kuittâg toh iä innig njuškom luukângin. Tuše láppojii kuusnii faŋgâlviste nurhijd.

Advent-Benjaminist kulluuškuođij jo koško. Luhhoostpa eidu talle Myesi lavkkij viistán já sust lâi stuorrâ koppâ päikkivuolâst tievâ.

- Tie koške čuddui - já taa ahevis mielân.

Koppáin sun adelij Advent-Benjaminân meid pävirruulâ, mii lâi ruopsis paddijn čonnum kiddâ. Myesi vuolgij já Advent-Benjamin komettij koopâ siskáldâs njálmásis. Ko lâi koškoost selvânâm, te ruttiistij sun ruopsis päädi luovâs já luvâškuođij pävirruulâ.

Já ennuv tobbeen lâi-uv tekstâ! Juovlâstáálu laaitij já peelhij suu joba tagarij sanijguin-uv, maid sun ij lamaš kuássin kuullâmgin, veikkâ jieš-uv lâi ton peeleest viehâ sannii. Meetterpele ruulâ sun luuvâi tagarijd saavâid, ovdilko talle viehâ loopâst čäällimstijlâ ucánjáhháá muttui. Juovlâstáálu čaalij:

"Veikkâ uáli skelmâ lah ain lamaš, jieh kuittâg lah vala tom táiđám iberdiđ, et lukkâ ij lekken mihheen táválâš luuhâid. Luovâs jieh peesâ čovdduin. Talle eskin peesah meddâl heekist, ko lah liävsud oppâm. Já tot tavlu tuu iššeed.

Tääl čuottii uážuh celkkuu čäälliđ. Pikkâsevŋâdist täsni pyeremusávt uáinoo. Ele huolâ, tavlu kal reknist."

Aalgâsthân Advent-Benjamin, kii motomin váhá läškis eellim lijkkui eelliđ, tast šlundoi. Mut tiijmijd koolgâi ohtânmaanoost uccâ heekist čokkáđ já siämmáid säpligijd visteest tiervâttâllâđ, já sun liijká aalgij čäällimhoomán. Pikkâsevŋâdist täsni pyeremusávt uáinoo, sun čaalij ohtii. Pikkâsevŋâdist täsni pyeremusávt uáinoo, sun čaalij nubbii. Kulmii, neljii já vittii.

Vitlovváád keerdi maŋa liitu jo váhá tuárgistij suu kieđâst.

Kähcilovváád keerdi maŋa sun masa leggist liitu jo säpligáid.

Ohcelovváádoovcád keerdi maŋa sun ooinij jo taasnijd.

Viijmâg, ko sun čuáđáád keerdi tom siämmáá celkkuu čaalij, te tavlu vildáskij, já čulgâdij pustavijd jyehi kuávlun. UÁINOO UÁINOO UÁINOO, tavlu paaimâi. Lukkâ meid hiäilui, já njoomâi motomijd pustavijd olssis. Vaibâm Advent-Benjamin vilpâstij luuhâ sárgáid:

_ _ _ _ U I _ L Á Á _ _ T U Á _ _ _ N O O _ _ _

- Ovdánhân tot kale, mut hitásávt, Advent-Benjamin mulidij.

Uási 3

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License