Matti Valle - Huášširokkâm mušto

Huäššipiästuuvij puuŋam lai ouddii äigis meid jiejjas työji ko eä lamáš nailonpääteh, koolkái puuŋjal peelgi kasodijd suävväid, voskastiđ päärhu nujbbijn kuäbbää-uv pele já tast maŋga alkatteđ kierrust juretteđ já talle tot poŋŋoo. Piästuvigin koolgai čoonnađ huäššiuulkaid keejist oohtán. Uulkah lijjii tagareh koške kärikääh mooh kobloh pyöreest já čoonnađ koolkai nuut ete keejeh eä kuoská oohtán.

Ulgaräiru koolkái vestiđ hyäši miäđääbel ete ko huäši rohašket te toh riedeh ulgei vuästä eäkä kärggää, uulgaräiđu tiäđstuv kolgai leđe keejijn ponneest kiddá sobbiin teika ses ponne lai kooras te talle koolkai keyttiđ pudo, puddon aaneet om. Keđgi.

Taste maŋá aalgij rokkam vyösti teika mietipiegán totiet ete tuärispiegán lai karbä vaigatub tolliiđ eige rokkum huäšeh nuut hemmád.

Tot ijlaah muu tiäđuust kost huäššiliššäid hyönnejii, muu eejist lijjii pelinube meetirsiih lišäh mooh lijjii viärdän čoonnum. Talle ko huäšši lii rokkum te uulkaid kálká älkiđ keessiđ kiuđáin riidon luövisajekuul. Hyäššikeessim já luävatam lai lusis já tuolviis työji. Hoošijd koolkai siävutteđ já pušteđ pyöreest tontet ete koškeh lyöveest eige kuotčag. Tálle ko muste ij lamás valá moossán te lai hitruu tu,se puŋŋuustelláđ já keččáđ ko Leská Aanti Vuolli renkaines Mattii Henddáin rohhäin nube pele já eeci jä enni já mun nube pele. Okko toos moonai eejis jä eenist jä nubbe okkolakke valá išeteđ Uulá já Heentá huäšši luávvádmest. To lai oomás ko kyöti čuäđggää huäšširohátijn vuojáin ain tobbeen koste Uulá já Hentá láin nuut ete koolgái värutteđ ete iij äiroin časke čuäđgi.

Koškehuäšši lii tälviiv poččuit máhte narkot, puäsui ko tom apsá te fäältát polamest maiden já ko porá huäši te peinis pajjaan ko lii nuut suotás määhu. Já kale kussá-uv huäši mielastes porá já säplikeh toh esken pottii-uv oopsameld läätun, mute miste lai kaasi já sun oonij tain huola ko lääđuus aasái.

Huášširokkamist muste lii ohtá iij nuut hitruus mušto pärnivuođást ko eeči kärbä mooikeššán roohái já mun suuhim ja ko mun suvástim te käärbis juuđij oudáskulij kulmalove senttit mute eeči ko roohastij te käärbis jottäi maassad melkätáut siämmää veerti, já valá koolkai huolatteđ ete käärbis juuđij ŋuokist reevnimeld nuut ete motomeh huäššičalmeh liijjii kärbä paaldast já jes käärbis čääjjadij liijkás riäunän teiká liigäs kuhäs hošij siisá te talle eeči ij rammum, suu mielást roháttuh reuni koolkai leđe nuolkas teko spiikkár.

Sulkešjäyri stuorrahuošši lii noomas ärvusiš jä saahad et iij kärbäin täätu čoođa peessáđ, jyöhe tove ko vuojäm motoräin lappad te ain puáteh puoh muušton maht muu eeči keytij pärnityöji vyöimi.

Matti Valle (2016) (suu čäällimvyevi mield)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License