Muusik

Anarâš musikkáreh

Luuvâ, kiäh rähtih muusik anarâškielân! Lasseet jieš váiloo lávloid, muusikpittáid, lávloi stiijlâid, jna.

Párnái laavlâkirje siärvádâhlâš nuurrâmpargo

Párnái laavlâkirje

Almostum muusik

Amok-kaččâm (CD) - Amoc Ráp-skiärru, mii almostui ive 2007 já ana sistees 10 pittád.
Anarâšlavluuh (CD) - Anarâškielâ salmâjuávhu vuoiŋâliih lavluuh, maid Sämitigge almostitij ive 2008.
Pálgáh (CD) - Piäkkáá Aavni (Aune Kuuva) lavluuh. Almostitij Anarâškielâ servi ive 2004.
Pávhájusba eellim meerâ (CD) - Rauni Mannermaa
Šaali (single) - Amoc (Mikkâl Morottaja) single, mii almostui ive 2006. Kuástideijen Anarâškielâ servi.

Muusikpitái säänih

Säämi suuvâ laavlâ

Liiŋkah muusikân

Säämi suuvâ laavlâ (Youtube)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License