Muusik

Anarâš musikkáreh

Luuvâ, kiäh rähtih muusik anarâškielân! Lasseet jieš váiloo lávloid, muusikpittáid, lávloi stiijlâid, jna.

Párnái laavlâkirje siärvádâhlâš nuurrâmpargo

Párnái laavlâkirje

Almostum muusik

Amok-kaččâm (CD) - Amoc Ráp-skiärru, mii almostui ive 2007 já ana sistees 10 pittád.
Anarâšlavluuh (CD) - Anarâškielâ salmâjuávhu vuoiŋâliih lavluuh, maid Sämitigge almostitij ive 2008.
Ima já Heli párnááh (CD) - Ima Aikio já Heli Aikio čokkim skiärru, mast párnááh lávluh (2017).
Pálgáh (CD) - Piäkkáá Aavni (Aune Kuuva) lavluuh. Almostitij Anarâškielâ servi ive 2004.
Pávhájusba eellim meerâ (CD) - Rauni Mannermaa
Šaali (single) - Amoc (Mikkâl Morottaja) single, mii almostui ive 2006. Kuástideijen Anarâškielâ servi.

Muusikpitái säänih

Säämi suuvâ laavlâ
Heli Aikio: Čuovâ

Liiŋkah muusikân

Säämi muusikakademia:Eellimjottee (Youtube)
Sohkaršohkka: Hey Sugar (Heli Huovinen, Aslak Paltto) (Youtube)
Säämi suuvâ laavlâ (Youtube)
Heli Aikio: Čuovâ (Youtube)
Heli Aikio: Piäiváá livđe (Youtube)
Heli Aikio, Pauli Saijets: Válljen (Youtube, muusikvideo)
Aila-Duo: Oskar livđe (Youtube)
Aune Kuuva: Lodážâm (Youtube, lávloo Päivi Kuuva)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License