Párnái siijđoh

Räähti jieš ivnimkuuvijd!

Ravvuuh:
1. Sáárgu pápárán monnii kove, mut ele ivnii tom.
2. Vääldi sárgusist kove já sirdee tom teehi.

Ivnimkoveh

Mainâseh

(jienâ) Nánná Njoobžâ Šoddâmpeivi - Celkkâl liiŋkâst já kuldâl mainâs! Jis tust alnaad lii tot kirje, te puávtáh keččâđ tast kuuvijd já jurgâliđ siijđo ain ko kuulah kiälu.
(Mainâs lii jurgâlâm já luuhâm Petra. Kiälu čuojât Pihla. Suomâkielân kirje lii almostum nommân Niina Nallen syntymäpäivä, Weilin+Göös 1977, ISBN 951-35-1722-5.)

(tekstâ) Uccâ meerânieidâš
(kuldâlem)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License