Riitta Vesala

Riitta Vesala lii párnáikirječällee. Sun lii čáállám kirje Jutteseelgi fiärááneh já kuulmâ uásásii kirjerááiđu Hirškiihâ já Myerji mainâseh.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License