Säämi-suomâ sänikirje

Säämi-suomâ sänikirje (1993) lii anarâškielâ sänikirje mon Pekka SammallahtiMatti Morottaja lává ráhtám. Vuáđđun toos lii kevttum ovdebâš kirje Säämi-suoma-säämi škovlasänikirje (1982) mutâ suomâ-säämi uási lii kuođđum meddâl. Sammallahti-Morottaja sänikiirján láá lasettum meid uđđâ säänih já oovdeb kirje feeilah láá njyelgejum. Kirjeest láá paijeel 8000 säännid. Čäällimvyehi lii muttum ovdebáá kirjeest ko ovdâmerkkân diftoŋeh oa saajeest lává taan kirjeest . Sänikirje loopâst láá meid motomeh sujâttemovdâmeerhah.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License