T.I. Itkos čalluuh

Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu: Koltan, Kildinin ja Turjan murteiden mukaan, náguskirje. 1916

Lappalais-suomalaisia sanavertailuja. Suomalais-ugrilainen seura 1916–1920

Inarinlappalaista kansantietoutta, A. V. Koskimies amnâstâh vuáđult nuurrâm já almostâm A. V. KoskimiesT. I. Itkonen. Suomalais-ugrilainen seura 1917, 2. uđâstum riäntus 1979

Lappalaisten ruokatalous. Suomalais-ugrilainen seura 1921

Suomensukuiset kansat. Tiätusänikirje, Helsig 1921

Suomen tasapohjaiset ruuhimuodot. Suomen muinaismuistoyhdistys 1923–1926

Lappalaiset. 1928

Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. Suomalais-ugrilainen seura 1931

Lappische Lehnwörter im Russischen. Suomen tiedeakatemia 1932

Suenjel: Kuvia kolttalappalaisten maasta. Gummerus 1936 (yhdessä Karl Nickulin kanssa)

Karhusta ja sen pyynnistä. 1937

Pyhämaan vanhoja rakennuksia. 1937

Elämänviisautta Inarin Iijärveltä. Kalevalaseura 1937

Tunturilappalaisten kansantietoa Inarista. 1938

Inarin tunturilappalaisten leikkejä. 1941

Lappalaisten leikit ja ajanvietot. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 9 1941

Suomen ruuhet: 1-, 2-, 3- ja monipuiset sekä lautaruuhet kivikaudesta vuoteen 1940. Suomen muinaismuistoyhdistys 1941–1942

Lappalaisten vanhat henkilönnimet. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 10 1942

Suomen lappalaisten kosinta- ja häätavat. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 12 1943

Lapin verotus ja kauppa ennen vanhaan. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 13 1944

Suomen lappalaiset vuoteen 1945, osat 1 ja 2. WSOY 1948, 2. p. 1984

Heidnische Religion und späterer Aberglaube bei den finnischen Lappen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia LXXXVII. 1946

Lappi ja lappalaiset vanhoissa kansanrunoissamme. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 20 1955

Koltan- ja kuolanlapin sanakirja osat 1–2. Suomalais-ugrilainen seura 1958

Lappalaisia paikannimiä 1500-luvulla. Suomalais-ugrilainen seura 1966

Kronikkaa suvusta ja muustakin. julk. Terho Itkonen 1991

Lapin-matkani. WSOY 1991

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License